dimecres, 28 de desembre de 2016

L’Assemblea Aturem Bcn World anuncia l’inici de les accions jurídiques contra el Pla Director Urbanístic de Bcn World

Davant la imminent aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic que ha de permetre la construcció del complex de casinos Bcn World, l’Assemblea Aturem Bcn World anuncia que s’inicia la via jurídica contra aquest Pla. Fins ara, Aturem Bcn World havia preferit deixar aquesta via en un segon pla a l’espera que el Govern de la Generalitat de Catalunya fos capaç de rectificar els errors del passat i admetre que el model que representa Bcn World (macrocasinos, concentració del turisme en ressorts, rebaixes d’impostos pel joc, urbanisme a la carta a través d’un Pla Director Urbanístic, presència d’empreses del joc vinculades al crim organitzat, etc.) no és el que el Camp de Tarragona necessita.

Malgrat que s’han fet modificacions importants respecte el que es va plantejar inicialment el setembre del 2012, quan la Generalitat i el Grup Veremonte anunciaren 6 grans complexos d’oci i joc, veiem com encara es manté l’esperit inicial del projecte, on l’eix central continuen sent els casinos, els grans complexos comercials i hotels sobredimensionats que repercutiran negativament en l’actual economia turística de la zona, contribuint encara més al col·lapse durant l’estiu i abocant la població a un sector laboral temporal i precari. Si bé reconeixem millores en alguns aspectes del Pla Director Urbanístic, continuen havent greus dèficits i segueix latent l’amenaça del rescat públic en cas de fallida del projecte. També seguim denunciant que no queden resoltes qüestions com el subministrament energètic, l’abastiment i depuració de les aigües, així com la mobilitat en transport públic pel sector. Continuem reivindicant que el Pla no ha comptat amb un programa de participació i concertació ciutadana en cap moment de la seva tramitació.

Per tot això, Aturem Bcn World anuncia que properament s’iniciaran els tràmits per les següents accions jurídiques: 
 • Estudiar les possibilitats d’interposar un recurs contenciós-administratiu contra el Pla Director Urbanístic. Per això es fa una crida a tots els col·lectius i organitzacions perquè es sumin a aquesta fase de la lluita pel futur del nostre territori. 
 • Inici dels tràmits perquè els antics propietaris dels terrenys expropiats puguin sol·licitar compensacions econòmiques per l’increment de valor dels terrenys que implica aquest Pla Director Urbanístic.

L’Assemblea Aturem Bcn World anirà informant puntualment dels passos obtinguts en aquesta etapa de la lluita, esperem que definitiva.

Avui, 28 de desembre, Bcn World sembla una innocentada de mal gust, però les nostres accions segueixen sent més fermes que mai. Un cop més, diem ben clar que no juguem al joc de Bcn World!

Camp de Tarragona, 28 de desembre de 2016

dimarts, 27 de setembre de 2016

L’Assemblea Aturem Bcn World es reafirma en les al·legacions al Pla Director Urbanístic

Després que el juny passat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona aprovés inicialment, per segona vegada, el Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu i Turístic als municipis de Vila-seca i Salou, per tal de poder-hi encabir projectes com el de Bcn World, Aturem Bcn World ha tornat a convocar el seu grup d’experts per a presentar-hi al·legacions.

Des de l’Assemblea Aturem Bcn World es va decidir impulsar aquestes noves al·legacions per tal de fer front, des de l’òptica estrictament tècnica a la proposta que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia plantejat. Malgrat tot, reitera la seva oposició frontal al model que representaria Bcn World, tal i com ja ha anat exposant durant els darrers quatre anys.

Les al·legacions han estat preparades per un equip d’experts en planejament, advocats, membres d’Aturem Bcn World i representants polítics, i s’estructuren en diferents eixos:
 • Planificació, encaix territorial i sistema d’actuació previst.
 • Viabilitat econòmica.
 • Ordenació i costos de les infraestructures necessàries.
 • Mobilitat generada.
 • Abastiment energètic.
 • Eficiència energètica i ús d’energies renovables.
 • Risc químic.
 • Dret a reversió de les expropiacions.
 • Manca de participació.
Malgrat que el gruix principal de les al·legacions són les mateixes que Aturem Bcn World va presentar fa un any, en la primera aprovació inicial del PDU, es segueix denunciant sobretot el desencaix important en la planificació territorial vigent al Camp de Tarragona i l’alteració de l’equilibri establert entre turisme, activitats industrials i nuclis de població. A més a més, el redactat del Pla deixa moltes incògnites en el cas que els inversors es facin enrere i qui hauria d’assumir els costos derivats del Pla: urbanització, sanejament de les aigües, subministrament elèctric, noves carreteres. Hi ha un risc molt elevat que amb fons públics, a través de l’INCASOL, s’hagin d’assumir despeses derivades si el projecte no es materialitza tal i com està previst.

Tot i que hi reconeixem millores, el Pla presenta dèficits pel que fa a la gestió de la mobilitat que generarien els nous complexos turístics. De la manera que s’exposa el risc d’arribar al col•lapse és elevat i el Pla aporta solucions que entenem parcials, ja que focalitza bona part dels trànsit en una nova connexió amb l’A7 i l’AP7, sense tenir en compte els increments de trànsit previstos per l’ampliació del Port i la pròpia mobilitat del nucli urbà de Salou.

Assumptes importants com l’abastament energètic tampoc queden resolts al Pla, i més encara quan el mateix Ministerio de Indústria ha afirmat que no té prevista cap nova subestació elèctrica a la zona. En matèria energètica el Pla tampoc és valent en qüestions d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, es limita a garantir el compliment de la normativa, lluny de les promeses que es feren dient que Bcn World seria un referent en arquitectura i urbanisme sostenible.

Una de les qüestions que Aturem Bcn World havia denunciat en repetides ocasions, el risc químic, és un dels aspectes que es detallen en les al·legacions. Concretament s’alerta que en cap de les situacions de risc actuals es contempla aquest increment de turisme a tocar dels límits de la indústria. Caldria doncs que, complementàriament al Pla, s’instés a la revisió de tot el planejament sectorial en matèria de risc químic (intern i extern).

Sobre els terrenys on es pretén instal·lar el complex turístic, que cal recordar que prové d’uns terrenys expropiats l’any 1989 i avui en mans de la Caixa, l’Assemblea Aturem Bcn World ha treballat aquesta qüestió amb un equip d’advocats. S’ha analitzat el dret a reversió dels terrenys expropiats, ja que es considera que no han passat més de vint anys des de la finalització de les obres. L’administració hauria d’haver informat als propietaris dels terrenys que no s’haguessin urbanitzat, per si volien exercir al dret de reversió, fet que no ha passat. Des de l’Assemblea Aturem Bcn World es fa una crida a propietaris que vulguin exercir els seus drets de reclamació vers l’administració per tal de demanar la reversió o una nova expropiació sobre el valor real dels usos que avui dia es plantegen amb el Pla Director de Bcn World.

No volem acabar sense abans denunciar novament la manca de participació que hi ha hagut en tot aquest procés. La participació s’ha limitat a una comissió de seguiment del Parlament de Catalunya i a reunions bilaterals entre l’INCASOL i altres organismes, incomplint així el que marca la legislació en matèria de participació de plans i programes d’aquest abast. Aquest fet ja és denunciat pel mateix informe ambiental del Pla Director. Lamentem que aquest sigui l’estil que es segueixi per aconseguir un consens social cap a aquest projecte. Així mateix, denunciem que no hem rebut cap tipus de resposta a les al·legacions que vam presentar fa un any, vulnerant-se així els nostres drets de participació i resposta raonada.

En els propers mesos l’Assemblea continuarà lluitant des de l’àmbit tècnic i polític, però també des de la mobilització social, recordant que aquest model de desenvolupament turístic no ens representa, que tindria greus afectacions sobre l’activitat econòmica actual, que trencaria amb els valors que identifiquen el territori i que tan sols serviria per especular amb uns terrenys propietat de la Caixa amb el beneplàcit de l’INCASOL i la Generalitat de Catalunya.

Camp de Tarragona, 27 de setembre de 2016

dijous, 30 de juny de 2016

Comunicat de l'Assemblea Aturem Bcn World

L’Assemblea Aturem Bcn World denuncia la manca de consens del nou PDU amb els sectors contraris, tot i reconèixer que s’han introduït millores importants, i anuncia la via judicial contra el Pla

Després que avui s’hagi presentat i aprovat inicialment la segona versió del Pla Director Urbanístic (PDU) que ha de permetre la construcció del complex d’oci i turisme Bcn World, des de l’Assemblea Aturem Bcn World volem fer constar d’entrada que aquesta nova versió no ha estat consensuada amb nosaltres. Si bé el Govern, de la mà del president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, s’ha afanyat a dir que aquesta proposta neix del diàleg i del consens, Aturem Bcn World només ha mantingut una reunió amb el Govern per tal d’exposar les seves preocupacions i vies d’arribar a un projecte de consens i, en cap cas, el Govern ha proposat cap proposta a debatre, fins al dia d’avui. Dit això, sobre la nova versió aprovada inicialment avui, volem fer les següents consideracions:
 • Si bé valorem positivament la reducció en superfície destinada a hotels i casinos, aquesta reducció és simplement numèrica. El nou PDU segueix donant peu a la instal·lació de fins a tres macrocomplexes de casinos, centres comercials i hotels, un model del qual sempre hem dubtat pels seus elevats costos, pel seu impacte social i per la pressió humana que afegeix a un territori ja prou castigat.
 • Permetre 475.000 m2 d’hotels en una zona en la qual ja hi ha nombrós sòl disponible per aquest ús i que no ha estat desenvolupat, suposa inflar encara més la bombolla hotelera i permetre moviments especulatius amb els terrenys de Bcn World, propietat de la Caixa. No s’explica per cap altre motiu si no és aquest; sinó, havent tant de sòl hoteler disponible, perquè no s’ha desenvolupat abans?
 • Els 30.000 m2 de casinos, malgrat siguin la meitat que l’anterior proposta de PDU, pretenen ser operats per companyies com Melco, de la qual ja hem denunciat en nombroses ocasions que té clares vinculacions amb la màfia xinesa i el crim organitzat, segons consta en informes policials als quals hem tingut accés. Per tant, mentre companyies com Melco segueixin interessades en invertir, Bcn World mai tindrà el nostre suport.
 • Valorem positivament el tractament ambiental del nou PDU, ja que ha incorporat algunes de les demandes que s’havien fet en relació en garantir la connectivitat ecològica amb la Sèquia Major, els prats de Cal·lípolis i el litoral del Cap de Salou. Creiem que és un gran pas cap a la ambientalització de grans projectes com aquests, però entra en contradicció amb els impactes que ocasionaria en relació a consums d’aigua, artificialització del territori i increment de la pressió humana amb la construcció de noves carreteres d’accés al recinte.
 • Finalment anunciar que a partir d’avui l’Assemblea Aturem Bcn World començarà a estudiar la via judicial contra el Pla Director Urbanístic, ja que tal i com vam denunciar en les al·legacions presentades fa un any, s’està incomplint amb el dret a reversió, o de pagament del justipreu, de les finques que es van expropiar l’any 1989 objecte d’aquest PDU. Aquell any es van expropiar un seguit de finques als seus propietaris i se’ls va pagar una indemnització, per valorar aquesta indemnització es va tenir en compte les oportunitats per edificar que preveia la Llei 2/1989 i el Decret 152/1989. Ara bé, es va expropiar més terreny del necessari, és a dir, només es va urbanitzar una part de les finques, o senzillament han quedat finques expropiades però no urbanitzades. En casos com aquests la Llei d’Expropiacions Forçoses permet que els propietaris expropiats recuperin la seva propietat exercint el dret de reversió. Considerem que per qualsevol nova intervenció que es faci en relació al projecte de Bcn World s’haurà de valorar el justipreu en base al nou valor que han guanyat els terrenys amb la llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, i amb l’actual Pla Director Urbanístic un cop s’aprovi definitivament i que permeten la construcció del complex de Bcn World. No fer-ho seria un greu error administratiu amb conseqüències judicials i econòmiques per la pròpia Generalitat.


Un cop més, refermem la nostra voluntat d’arribar a consensos sobre aquest projecte, però el consens s’ha de treballar des de baix i no des de crides institucionals a l’entesa en període post-electoral. A la tercera va la vençuda, ara estem a la segona.

Camp de Tarragona, 30 de juny de 2016

dimecres, 29 de juny de 2016

Prèvia al nou PDU

El proper dijous 30 de juny es reuneix la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona per tornar a aprovar inicialment un nou Pla Director Urbanístic de Bcn World. Estarem atents als acords que es prenguin, perquè per molt que li canviïn el nom, seguirem dient que no juguem al joc de Bcn World!

Tanmateix, volem deixar clar que la nova proposta no ha estat consensuada ni amb la plataforma, ni amb les entitats ambientals, ni amb els partits polítics que s'hi oposaven frontalment.

divendres, 10 de juny de 2016

1er Fòrum Veïnal sobre Turisme

El proper 2 de juliol serem a Barcelona al 1er Fòrum Veïnal sobre Turisme, per exposar la nostra lluita contra Bcn World. Més informació i inscripcions fent clic aquí.


dilluns, 30 de maig de 2016

4 de juny: Debat sobre el model turístic a Cambrils

Aquest proper dissabte 4 de juny participarem en un debat sobre el model turístic a Cambrils, organitzat per l'Assemblea de Cambrils:

dijous, 11 de febrer de 2016

El territori ja va parlar

A tots els que demanen ara fer una consulta sobre Bcn World els hi recordem que el territori ja es va poder expressar (sota amenaça policial) al Multireferèndum i el resultat va ser de rebuig clar a Bcn World.


dilluns, 18 de gener de 2016

Aturem Bcn World exigeix el compliment immediat de l’acord entre JxSí i la CUP


L’Assemblea Aturem Bcn World exigeix el compliment immediat de l’acord entre JxSí i la CUP que suposava la paralització del Pla Director Urbanístic de Bcn World

Després de la constitució del nou Govern de la Generalitat de Catalunya, fruit de l’acord d’investidura i de programa de Govern entre Junts pel Sí i la CUP, des de l’Assemblea Aturem Bcn World demanen el compliment immediat de l’acord que suposava la suspensió de la tramitació del Pla Director Urbanístic que havia de permetre el complex de casinos Bcn World.

Demanem al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que dicti una ordre expressa on quedi reflectida aquesta suspensió immediata.

Així mateix, demanem al nou conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, que suspengui oficialment la tramitació de les llicències de casinos que l’anterior govern havia iniciat. No tindria sentit mantenir aquest concurs de llicències si el Pla Director no tira endavant.

Cap d’aquestes operacions suposarien un cost econòmic per indemnització, ja que no hi havia cap dret adquirit i les tramitacions de llicències de casinos eren de caire provisional.

Finalment, encoratgem al nou Govern, a Junts pel Si, a la CUP, al conjunt de forces polítiques del Parlament i també als municipis de la Costa Daurada i del Camp de Tarragona, que treballin per aconseguir projectes consensuats plenament al territori, que no alterin greument el model turístic, que aportin valor afegit a l’economia local i que facin del Camp de Tarragona un referent en el turisme de qualitat, tot potenciant allò que ens identifica. Bcn World no ha estat ni serà mai un model a assolir.

Camp de Tarragona, 18 de gener de 2016