dimarts, 27 de setembre de 2016

L’Assemblea Aturem Bcn World es reafirma en les al·legacions al Pla Director Urbanístic

Després que el juny passat la Comissió d’Urbanisme de Tarragona aprovés inicialment, per segona vegada, el Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu i Turístic als municipis de Vila-seca i Salou, per tal de poder-hi encabir projectes com el de Bcn World, Aturem Bcn World ha tornat a convocar el seu grup d’experts per a presentar-hi al·legacions.

Des de l’Assemblea Aturem Bcn World es va decidir impulsar aquestes noves al·legacions per tal de fer front, des de l’òptica estrictament tècnica a la proposta que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia plantejat. Malgrat tot, reitera la seva oposició frontal al model que representaria Bcn World, tal i com ja ha anat exposant durant els darrers quatre anys.

Les al·legacions han estat preparades per un equip d’experts en planejament, advocats, membres d’Aturem Bcn World i representants polítics, i s’estructuren en diferents eixos:
  • Planificació, encaix territorial i sistema d’actuació previst.
  • Viabilitat econòmica.
  • Ordenació i costos de les infraestructures necessàries.
  • Mobilitat generada.
  • Abastiment energètic.
  • Eficiència energètica i ús d’energies renovables.
  • Risc químic.
  • Dret a reversió de les expropiacions.
  • Manca de participació.
Malgrat que el gruix principal de les al·legacions són les mateixes que Aturem Bcn World va presentar fa un any, en la primera aprovació inicial del PDU, es segueix denunciant sobretot el desencaix important en la planificació territorial vigent al Camp de Tarragona i l’alteració de l’equilibri establert entre turisme, activitats industrials i nuclis de població. A més a més, el redactat del Pla deixa moltes incògnites en el cas que els inversors es facin enrere i qui hauria d’assumir els costos derivats del Pla: urbanització, sanejament de les aigües, subministrament elèctric, noves carreteres. Hi ha un risc molt elevat que amb fons públics, a través de l’INCASOL, s’hagin d’assumir despeses derivades si el projecte no es materialitza tal i com està previst.

Tot i que hi reconeixem millores, el Pla presenta dèficits pel que fa a la gestió de la mobilitat que generarien els nous complexos turístics. De la manera que s’exposa el risc d’arribar al col•lapse és elevat i el Pla aporta solucions que entenem parcials, ja que focalitza bona part dels trànsit en una nova connexió amb l’A7 i l’AP7, sense tenir en compte els increments de trànsit previstos per l’ampliació del Port i la pròpia mobilitat del nucli urbà de Salou.

Assumptes importants com l’abastament energètic tampoc queden resolts al Pla, i més encara quan el mateix Ministerio de Indústria ha afirmat que no té prevista cap nova subestació elèctrica a la zona. En matèria energètica el Pla tampoc és valent en qüestions d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, es limita a garantir el compliment de la normativa, lluny de les promeses que es feren dient que Bcn World seria un referent en arquitectura i urbanisme sostenible.

Una de les qüestions que Aturem Bcn World havia denunciat en repetides ocasions, el risc químic, és un dels aspectes que es detallen en les al·legacions. Concretament s’alerta que en cap de les situacions de risc actuals es contempla aquest increment de turisme a tocar dels límits de la indústria. Caldria doncs que, complementàriament al Pla, s’instés a la revisió de tot el planejament sectorial en matèria de risc químic (intern i extern).

Sobre els terrenys on es pretén instal·lar el complex turístic, que cal recordar que prové d’uns terrenys expropiats l’any 1989 i avui en mans de la Caixa, l’Assemblea Aturem Bcn World ha treballat aquesta qüestió amb un equip d’advocats. S’ha analitzat el dret a reversió dels terrenys expropiats, ja que es considera que no han passat més de vint anys des de la finalització de les obres. L’administració hauria d’haver informat als propietaris dels terrenys que no s’haguessin urbanitzat, per si volien exercir al dret de reversió, fet que no ha passat. Des de l’Assemblea Aturem Bcn World es fa una crida a propietaris que vulguin exercir els seus drets de reclamació vers l’administració per tal de demanar la reversió o una nova expropiació sobre el valor real dels usos que avui dia es plantegen amb el Pla Director de Bcn World.

No volem acabar sense abans denunciar novament la manca de participació que hi ha hagut en tot aquest procés. La participació s’ha limitat a una comissió de seguiment del Parlament de Catalunya i a reunions bilaterals entre l’INCASOL i altres organismes, incomplint així el que marca la legislació en matèria de participació de plans i programes d’aquest abast. Aquest fet ja és denunciat pel mateix informe ambiental del Pla Director. Lamentem que aquest sigui l’estil que es segueixi per aconseguir un consens social cap a aquest projecte. Així mateix, denunciem que no hem rebut cap tipus de resposta a les al·legacions que vam presentar fa un any, vulnerant-se així els nostres drets de participació i resposta raonada.

En els propers mesos l’Assemblea continuarà lluitant des de l’àmbit tècnic i polític, però també des de la mobilització social, recordant que aquest model de desenvolupament turístic no ens representa, que tindria greus afectacions sobre l’activitat econòmica actual, que trencaria amb els valors que identifiquen el territori i que tan sols serviria per especular amb uns terrenys propietat de la Caixa amb el beneplàcit de l’INCASOL i la Generalitat de Catalunya.

Camp de Tarragona, 27 de setembre de 2016