COMUNICAT: El Govern ha gastat 108.398,18 € durant el 2021 per impulsar el projecte de Hard Rock - Bcn World

Segons informacions a les quals ha tingut accés Aturem Bcn World i el GEPEC-EdC, el Govern de la Generalitat, a través de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), ha gastat durant el 2021 un mínim de 108.398,18 € en contractes per elaborar el nou planejament urbanístic pel projecte de Hard Rock – Bcn World.

Lluny queden les afirmacions que repetidament han fet consellers del Govern i el propi president de la Generalitat, en les què s’assegurava que no es destinaria “ni un sol euro públic” al projecte de Hard Rock – Bcn World. Aquest fet també deixaria en paper mullat alguns acords adoptats amb determinades forces polítiques, amb les quals es pretenia assegurar que no hi hauria despesa pública en aquest projecte.

Concretament, les despeses han estat treballs, estudis i informes pel nou Pla Director Urbanístic. Totes les despeses han estat per la via del contracte menor, és a dir, inferiors a 15.000 €, fet pel qual no han estat publicitats. A continuació fem una relació de les despeses adjudicades a diferents consultories externes:

  • Pla de compensació ambiental de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 14.870,00 €.
  • Estudi de permeabilització ecològica de la Carretera C-31B i TV-3148 del sector 1-CTI per a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 8.468,90 €.
  • Treballs de suport gràfic, suport al redactat normatiu i de la memòria d’ordenació per a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.500,00 €.
  • Estudi d’avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 9.600,00 €.
  • Redacció del model d’ordenació general dels espais lliures i equipaments públics, i la seva integració amb la vialitat del sector 1-CTI de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.940,00 €.
  • Estudi de pacificació del corredor de la C-31B entre l’Avinguda Pere Molas i la Carretera de la Pineda als termes municipals de Vila-seca i Salou, dins l’àmbit del PDU del CRT i en relació a la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.155,51 €.
  • Avaluació de la mobilitat generada i estudi de trànsit de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 11.723,77 €.
  • Treballs de disseny, valoració econòmica i confecció dels plànols corresponents, les xarxes de serveis i de les infraestructures viàries internes i externes, a nivell d’Avantprojecte, de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 14.500,00 €.
  • Avaluació ambiental estratègica simplificada i Estudi d’integració paisatgística de la Modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou: 14.640,00 €.

Aquesta informació resta tota credibilitat a les afirmacions del Govern de la Generalitat en relació al projecte i, per tant, ens cal alertar de nou de la despesa pública que el projecte ja ha ocasionat des de l’any 2012 i la que vindrà si finalment s’executa l’opció de compra-venda dels terrenys. Recordem que estan en risc 120 milions d’euros que inicialment anirien a mans de la Caixa i que el contracte no ofereix garanties suficients perquè Hard Rock pagui, ni al complet ni a l’instant.

Per tot plegat, Aturem Bcn World i GEPEC-EdC seguirem denunciant les males pràctiques que aquest projecte està ocasionant i reiterem de nou la necessitat d’abandonar el projecte i treballar plegats per un futur del Camp de Tarragona que no passi pels macroresorts turístics, el joc i la ludopatia.

Camp de Tarragona, 15 de desembre de 2021

Entrades populars d'aquest blog

COMUNICAT: Aturem Bcn World i GEPEC-EdC denunciem l’operació de compra dels terrenys de la Caixa per part de la Generalitat de Catalunya per 120 milions d’euros

COMUNICAT: Aturem Bcn World presentem al·legacions a la modificació del PDU del CRT de Vila-seca i Salou

COMUNICAT: El TSJC declara nul el Pla Director Urbanístic de Bcn World i estima parcialment els arguments d’Aturem Bcn World i GEPEC-EdC